ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑ

1Μηχανές στατικών ελέγχων

γενικής χρήσεως για διάφορες καταπονήσεις (εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη...) και υλικά (μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, ύφασμα...)

 

  ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΜηχανές δυναμικών ελέγχων

για έλεγχο υλικών σε μεταβαλλόμενες καταπονήσεις υψηλής συχνότητας ή ταχύτητας    

 

  ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΜηχανές μεγάλης δυναμικότητας

μηχανές γενικής χρήσεως με δυνατότητα από 330 kN έως 2500 kN ---------------                                   

            

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΛογισμικό TestXpert

εξελιγμένο λογισμικό για διεξαγωγή και διαχείριση οποιουδήποτε τεστ, μεθόδου ή στάνταρντ.)---------------

 

  ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΕξαρτήματα

αρπάγες, εργαλεία προσαρμογής, δυναμοκυψέλες, μηκυνσιόμετρα κλπ.)  ---------------