ΡΟΟΜΕΤΡΑ

 

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΡοόμετρα

σειρά αυτόματων μηχανών μέτρησης ρευστότητας πλαστικού.

 

  ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑΙξωδόμετρα

όργανα, συσκευές και εξαρτήματα μέτρησης ιξώδους.

 

  emeta3
Μέτρηση υφής και ειδικών

χαρακτηριστικώνειδικές μετρήσεις σε τρόφιμα και συσκευασίες