ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

dma1Μηχανές

μηχανές θλίψης, κάμψης και συνδυασμός τους. ---------- ----------- ------

  dma2Εξοπλισμός

συσκευές, όργανα και εξαρτήματα ελέγχων σε οικοδομικά υλικά.----- ------ ------ ---- ----

 
--------------- --------------------- ----------------


--------------- --------------------- ----------------