ΥΑΛΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

aa    Εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου

Αντιπροσωπεύουμε τους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς οίκους κατασκευής υαλικών με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο τους.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε:
βοροπυριτικά γυαλιά
για εργαστηριακή, βιομηχανική και οικιακή χρήση
τεχνικά γυαλιά
προϊόντα για ιατρική χρήση
τεχνικές πορσελανες
βοηθητικά υαλικά
δίσκοι Petri
καμπύλα γυαλιά
κ.α.

 kavalier1  jipo  technosklo  fgh