ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ

metal50

Τα μεταλλικά υλικά έχουν μεγάλη γκάμα χρήσεων. Δομικά και κατασκευαστικά υλικά, τμήματα μηχανών, υλικά για μηχανολογικές εφαρμογές ακριβείας, υλικά για χρήση σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές. για ιατρική χρήση κ.α.
Η χαρακτηριστική τους καμπύλη εφελκυσμού με την ελαστική περιοχή σε πολύ μικρό ποσοστό παραμορφώσεων απαιτεί μετρητικά συστήματα υψηλής ανάλυσης. Μέταλλα μαλακά και σκληρά έχουν διαφορετική συμπεριφορά στη θραύση και απαιτούν συστήματα δοκιμών που μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ξαφνικές μεγάλες δυνάμεις και να έχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καθώς η συμπεριφορά των μετάλλων μεταβάλλεται με την ταχύτητα φόρτισης, απαιτούνται δοκιμές σε υψηλή ταχύτητα ή συχνότητα φόρτισης. Άλλες μετρήσεις έχουν να κάνουν με ειδικά χαρακτηριστικά όπως σκληρότητα, ικανότητα διαμόρφωσης, συμπεριφορά σε μακροχρόνια φόρτιση κλπ.
Το είδος της χρήσης σε κάθε περίπτωση, ορίζει τα είδη των δοκιμών που χρειάζονται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του υλικού.
Έτσι μπορούμε να έχουμε:

   material-STAT

Στατικές μετρήσεις:

Το φορτίο εφαρμόζεται με χαμηλή ταχύτητα και μετρούνται η δύναμη και η παραμόρφωση μέχρι την αστοχία του υλικού. Δοκιμές εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, στρέψης κλπ γίνονται με τις στατικές μηχανές γενικής χρήσης.

   material-DYN

Δυναμικές μετρήσεις:

Δοκιμές στις οποίες η ταχύτητα είναι βασικός παράγοντας. Η θραύση των δοκιμίων γίνεται είτε με μεγάλη ταχύτητα είτε με κόπωση, εφαρμόζοντας φορτίο με μεγάλη συχνότητα.

   material-HIT

Δοκιμές κρούσης:

Δυναμικές μετρήσεις δύναμης και ενέργειας για τη θραύση δοκιμίων σε μηχανές με εκκρεμές (pendulum) ή σε μηχανές με πτώση βάρους (drop weight).

   material-HARD

Μέτρηση σκληρότητας:

Μετρήσεις με διάφορες μεθόδους που καλύπτουν όλες τις πιθανές σκληρότητες, με σκληρόμετρα χειροκίνητα, αυτόματα, φορητά...

   material-BUP  Έλεγχοι διαμορφοσιμότητας:

Δοκιμές εργασιμότητας φύλλων μετάλλου για έλεγχο της ικανότητας διαμόρφωσης σε καλούπια.

   material-CREEP  Δοκιμές ερπυσμού:

Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε μηχανές που εφαρμόζουν φόρτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μετρούν τη συμπεριφορά του υλικού. 

   material-SPEC Μηχανές διαμόρφωσης δοκιμίων

 Μηχανές και εξαρτήματα κατασκευής δοκιμίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διαφόρων διεθνών μεθόδων (DIN, ISO, ASTM, ...)