ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΟΜΙΚΑ

beton50

Στις σύγχρονες οικοδομικές κατασκευές χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά υλικά όπως γυαλί, μέταλλο, ξύλο, συνθετικά υλικά, ορυκτά κ.ά. Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών για συμμόρφωση των υλικών σε χαρακτηριστικά και σε πρότυπα, διεθνή και ελληνικά, συνεχώς αυξάνουν. Έτσι, απαιτούνται διάφοροι έλεγχοι όπως εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη που γίνονται με μηχανές δοκιμών γενικής χρήσης.
Ειδικότερα, για τα ορυκτά υλικά όπως beton, πέτρα, κονιάματα, υπάρχουν ειδικές μηχανές υψηλής δυναμικότητας για θλίψη και κάμψη, με είδικό εξοπλισμό γι' αυτά τα δοκίμια.
Για την ικανοποίηση όλων των επιμέρους ελέγχων διαθέτουμε τα εξής:

  material-BETON

Μηχανές δοκιμών:
Υδραυλικές μηχανές για θλίψη, κάμψη ή συνδιασμό θλίψης - κάμψης, μεγάλου εύρους δυνάμεων από 100 kN έως 3000 kN με μεγάλη ποικιλία παρελκομένων.

  material-MOR

Εργαστηριακός εξοπλισμός:
Εξοπλισμός και βοηθητικά παρελκόμενα για την προετοιμασία δοκιμίων και τη διεξαγωγή διαφόρων ελέγχων όπως μήτρες δοκιμίων, κόσκινα, διαχωριστές, αναμεικτήρες, ξηραντήρια, ζυγοί, χημικοί έλεγχοι, υαλικά κλπ.

  material-BUILD

Διάφορα όργανα:
Όργανα μετρήσεων για διάφορους συμπληρωματικούς ελέγχους μέσα και έξω από το εργαστήριο, όπως κρουσίμετρα, πενετρόμετρα (vicat), μέτρηση συρρίκνωσης, υγρασιόμετρα, πυκνόμετρα, μέτρηση περιεχομένου αέρα, υδατοπερατότητα, μέτρηση δύναμης αποκόλλησης, κ.ά.