ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΡΕΥΣΤΑ

flow50

Οι έλεγχοι σε υγρά και ρευστά υλικά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία μετρήσεων σχετικά με την κινητικότητα, τη ρευστότητα και την αντίσταση στη ροή, την επιφανειακή τάση, την αλλαγή συμπεριφοράς σε διάφορες θερμοκρασίες και ταχύτητες και άλλα που αποτελούν την επιστήμη της ρεολογίας. Ορισμένα είδη υγρών όπως τα καύσιμα ζητούν επιπλέον ελέγχους όπως μέτρηση ιξώδους, μέτρηση σημείου ανάφλεξης, ανάλυση σύστασης με απόσταξη, ανάλυση με φασματογράφους, μέτρηση σωματιδίων κλπ.
Για τους ελέγχους σε ρευστά υλικά διαθέτουμε τις παρακάτω κατηγορίες συσκευών μέτρησης:

   visco

Ιξωδόμετρα:

Μεγάλη ποικιλία συσκευών μέτρησης ιξώδους, από απλή χειροκίνητη μέτρηση έως αυτόματα ιξωδόμετρα - ρεόμετρα. Επίσης διαθέτουμε και γυάλινα ιξωδόμετρα για καύσιμα, ποτά κλπ.

   fuel

Αναλυτές καυσίμων:

Τα καύσιμα απαιτούν συγκεκριμένες μετρήσεις με βάση διεθνή πρότυπα με αυστηρές προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε υψηλής ποιότητας αναλυτές καυσίμων, φασματόμετρα, μετρητές σωματιδίων, αποστακτήρια κλπ.

   temp

Θερμοστατικά λουτρά:

Για τις μετρήσεις σε ρευστά είναι κρίσιμη η σταθερή θερμοκρασία οριζόμενη με μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό διαθέτουμε θερμοστατικά λουτρά εμβάπτισης ή εξωτερικού κυκλώματος σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, δυναμικότητας και εύρους θερμοκρασιών, θετικών και αρνητικών.