ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΗΜΕΙΟ

glass50

Για τις ανάγκες διεξαγωγής χημικών ελέγχων στο εργαστήριο, υπάρχει ανάγκη γυάλινων αντικειμένων σε πολλά διαφορετικά σχήματα με ακρίβεια κατασκευής συμμορφούμενη στα διεθνή πρότυπα.

   GLASS

Υαλικά:

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία υαλικών εργαστηρίου όπως φιαλίδια, δοκιμαστικούς σωλήνες, προχοΐδες, αποστακτήρια, ιξωδόμετρα κλπ. από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους.

   TEMP

Θερμοστατικά λουτρά:

Για τις μετρήσεις σε ρευστά είναι κρίσιμη η σταθερή θερμοκρασία οριζόμενη με μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό διαθέτουμε θερμοστατικά λουτρά εμβάπτισης ή εξωτερικού κυκλώματος σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, δυναμικότητας και εύρους θερμοκρασιών, θετικών και αρνητικών.