ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

  • ΜΕΤΑΛΛΑ

  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ

  • ΧΑΡΤΙ

METALA 
 

 

Πρέσσες κοπής µεταλλικών δοκιµίων και εξαρτήµατα για παραγωγή ασφαλών και αξιόπιστων δειγµάτων που ακολουθούν πιστά τις απαιτήσεις των διαφόρων υπαρχόντων προτύπων, καθώς και κατά παραγγελία.

Πρέσσες, κοπτικά εργαλεία και συσκευές φινιρίσµατος για µεταλλικά δοκίµια εφελκυσµού κατά ISO 6892-1, ASTM A 370, ASTM E 8, ISO 10001, JIS Z 2241 κλπ

 plastika
Χειροκίνητες και πνευµατικές πρέσσες κοπής πλαστικών και ελαστικών δοκιµίων, συσκευές διαµόρφωσης εγκοπών σε δοκίµια κρούσης και κοπτικά εργαλεία για όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Για δοκιµές εφελκυσµού, διάσχισης και κρούσης, όπως τα ISO 20753, ISO 527, ASTM D 638, ISO 178, ISO 37, DIN 53504, ASTM D 412, ISO 34, ASTM D 624, ISO 1798, ISO 8067, ASTM D 882 κ.α.

x fluter  x strip  x ECT  x circular 

Κοπτικά λωρίδων, κυκλικών δοκιµίων και δοκιµίων διαφόρων ελέγχων σε χαρτιά, χαρτόνια, πολυστρωµατικά κλπ.

Για δοκιµές εφελκυσµού, θλίψης, κάµψης, ECT, FCT, CMT κλπ.