ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΡΕΥΣΤΑ
ΧΗΜΕΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

plastics50

Τα πλαστικά υλικά έχουν κατακτήσει τον κόσμο καθώς χρησιμοποιούνται σχεδόν σε οτιδήποτε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως μικρό βάρος, ευκολία χύτευσης και διαμόρφωσης, αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα, ηλεκτρική και θερμική μόνωση κλπ. τα έχουν κάνει δημοφιλή για πάρα πολλές εφαρμογές από εξαρτήματα και μέρη συσκευών και μηχανών έως αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Τα πλαστικά είναι μία μεγάλη ομάδα υλικών αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους, όπως θερμοπλαστικά, ελαστικά, φιλμ, θερμοσκληρυνούμενα, αφρώδη κλπ. που τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους απαιτούν ποικιλία μεθόδων και διατάξεων μέτρησης.
Επιπλέον, τα πλαστικά δείγματα προς μέτρηση προέρχονται από το τελικό προϊόν με μεγάλη ποικιλία διαφορετικών σχημάτων (εξαρτήματα, τελικά αντικείμενα, φιλμ, σκεύη, είδη σπιτιού, παιχνίδια κλπ.) είτε σαν ολόκληρα δείγματα είτε τμήματα κομμένα από αυτά.
Το είδος του πλαστικού σε κάθε περίπτωση, καθώς και το είδος των χαρακτηριστικών που θέλουμε να μετρήσουμε προσδιορίζουν το είδος των δοκιμών:

   material-STATP Στατικές μετρήσεις

Το φορτίο εφαρμόζεται με χαμηλή ταχύτητα και μετριούνται η δύναμη και η παραμόρφωση μέχρι την αστοχία του υλικού. Δοκιμές εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, στρέψης κλπ γίνονται με τις στατικές μηχανές γενικής χρήσης.

   material-DYN

 Δυναμικές μετρήσεις

Δοκιμές στις οποίες η ταχύτητα είναι βασικός παράγοντας. Η θραύση των δοκιμίων γίνεται είτε με μεγάλη ταχύτητα είτε με κόπωση, εφαρμόζοντας φορτίο με μεγάλη συχνότητα.

   material-HIT Δοκιμές κρούσης

Δυναμικές μετρήσεις δύναμης και ενέργειας για τη θραύση δοκιμίων σε μηχανές με εκκρεμές (pendulum) ή σε μηχανές με πτώση βάρους (drop weight).

   material-HARDP Μέτρηση σκληρότητας

Μετρήσεις με διάφορες μεθόδους που καλύπτουν όλες τις πιθανές σκληρότητες, με σκληρόμετρα χειροκίνητα, αυτόματα, φορητά...

   material-REO Ρεομετρία

Μετρήσεις ροής λιωμένου πλαστικού (Melt flow rate) που μετράει τα χαρακτηριστικά του ρευστού πλαστικού που είναι σημαντικά για την εργασιμότητα και την κίνηση του υλικού μέσα στα καλούπια.

   material-CREEP Δοκιμές ερπυσμού (creep και vicat)

Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε μηχανές που εφαρμόζουν φόρτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μετρούν τη συμπεριφορά του υλικού.

   material-SPP Προετοιμασία δοκιμίων

Συσκευές και εξαρτήματα κατασκευής δοκιμίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διαφόρων διεθνών μεθόδων (DIN, ISO, ASTM, ...)